De koe verdwijnt, de lama verschijnt: Dure gronden zijn niet langer rendabel voor landbouwers

Anna Verhoeve, Vanessa Saenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

Wie gaat langs Vlaamse wegen, komt steeds minder landbouwbedrijven tegen. Waar ooit koeien graasden, lopen nu lama’s, pony’s of struisvogels. Ze zijn de speeltjes van kapitaalkrachtige Vlamingen, die de prijzen van de landbouwgronden snel opdrijven. Voor de professionele landbouwer is grond kopen al lang niet rendabel meer.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftTrends
Exemplaarnummer35
Pagina's (van-tot)40-44
Aantal pagina’s5
PublicatiestatusGepubliceerd - 26-aug.-2020

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • landbouwgrond
  • rendabel
  • landbouw

Dit citeren