De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf. Boekjaar 2003.

Dirk Van Lierde, Hugo Gielis, Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Vlaamse tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 2003 volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van 207 tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 2003 worden ook deze van 2001 en 2002 vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouweconomie
  Volume2
  Uitgave05
  Aantal pagina’s64
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan-2005

  Publicatie series

  NaamCLE-publicatie
  UitgeverijMinisterie van Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouweconomie
  Nr.05
  Volume2

  Dit citeren