De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 1989 (90)

Nicole Taragola, Claire Mineur, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  4 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1989(1990) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1989(1990) worden ook deze van 1988(1989) en 1989(1990) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
  VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 519
  UitgaveVerslagen nr. 7-1
  Aantal pagina’s53
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan.-1991

  Publicatie series

  NaamL.E.I.-Publikaties
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut
  Nr.Verslagen nr. 7-1
  VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 519

  Dit citeren