De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 1990 (91)

Nicole Taragola, Claire Mineur, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1990(1991) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1990(1991) worden ook deze van 1989(1990) en 1988(1989) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  TaalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
  VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 534
  UitgaveVerslagen nr. 7-2
  Aantal pagina's53
  StatusGepubliceerd - dec-1991

  Publicatie series

  NaamL.E.I.-Publikaties
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut
  Nr.Verslagen nr. 7-2
  VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 534

  Dit citeren