De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 1993(94)

Nicole Taragola, Claire Mineur, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1993(1994) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1993(1994) worden ook deze van 1992(1993) en 1991(1992) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
  VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 572
  UitgaveVerslagen nr. 7-5
  Aantal pagina’s57
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan.-1995

  Publicatie series

  NaamLandbouw - Economisch Instituut (L.E.I)
  VolumeL.E.I. - publikaties nr. 572

  Dit citeren