De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 1994(95)

Nicole Taragola, Claire Mineur, Hugo Gielis, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1994(1995) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1994(1995) worden ook deze van 1993(1994) en 1992(1993) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
  VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 581
  UitgaveVerslagen nr. 7-6
  Aantal pagina’s63
  PublicatiestatusGepubliceerd - feb-1996

  Dit citeren