De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 1996(97)

Nicole Taragola, Claire Mineur, Bénédicte Delattre, Hugo Gielis, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1996(1997) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1995(1996) worden ook deze van 1994(1995) en 1993(1994) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
  VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 595
  UitgaveVerslagen nr. 7-8
  Aantal pagina’s61
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1997

  Publicatie series

  NaamDe rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf
  UitgeverijLandbouw - Economisch Instituut (LEI)
  Nr.D/1998/0437/1
  VolumeVerslagen nr. 7-8
  ISSN van geprinte versie0774-4072
  ISSN van elektronische versie0774-4072

  Dit citeren