De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 1999(2000)

Bénédicte Delatrre, Nicole Taragola, Claire Mineur, Hugo Gielis, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1999(2000) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1999(2000) worden ook deze van 1998(1999) en 1997(1998) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie (CLE)
  VolumeA07
  Uitgave11
  Aantal pagina’s61
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan-2001

  Publicatie series

  NaamCLE - CEA
  Nr.D/2001/0437/1
  ISSN van geprinte versie0774-4072
  ISSN van elektronische versie0774-4072

  Dit citeren