De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 2000

Hugo Gielis, Nicole Taragola, Claire Mineur, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  2 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 2000 volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 2000(2001) worden ook deze van 1999(2000) en 1998(1999) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie (CLE)
  VolumeA07
  Uitgave11
  Aantal pagina’s60
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2001

  Dit citeren