De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 2001

Hugo Gielis, Nicole Taragola, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  5 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Vlaamse tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 2001 volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 2001 worden ook deze van 2000 en 1999 vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouweconomie
  Volume2
  Uitgave2
  Aantal pagina’s69
  PublicatiestatusGepubliceerd - apr.-2003

  Publicatie series

  Naam
  UitgeverijMinisterie van Vlaamse Gemeenschap
  Nr.D/2003/9760/6
  Volume2.02

  Dit citeren