De rol van stadslandbouw in Philadelphia: een sociologische analyse vanuit een stadsperspectief

Charlotte Prové

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  151 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit document is het verslag van een kort onderzoeksproject in samenwerking met College of Agricultural Sciences — Penn State University in het kader van mijn doctoraatsonderzoek. Binnen de context van Philadelphia (VSA) werden de kansen en obstakels voor de ontwikkeling van stadslandbouw in kaart gebracht. Er werd gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews (23) en informele gesprekken met relevante actoren. Zowel informele als formele documenten werden geanalyseerd. Uit de data is gebleken dat het begrip 'stadslandbouw' sterk geïntegreerd is in de context van Philadelphia. Er zijn vele organisaties, projecten en individuen die zich binnen stadslandbouw voornamelijk inzetten voor buurtontwikkeling, meer bepaald armoedebestrijding en ontwikkeling van braakliggende grond. Deze krijgen veel weerklank binnen de onderzoeksinstellingen, het beleidskader en andere ondersteundende organisaties. In Philadelphia liggen op dit moment heel veel mogelijkheden om het idee van stadslandbouw verder te ontwikkelen en ondersteunen.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe rol van stadslandbouw in Philadelphia: een sociologische analyse vanuit een stadsperspectief
  Oorspronkelijke taalEngels
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Aantal pagina’s42
  PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2015

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'De rol van stadslandbouw in Philadelphia: een sociologische analyse vanuit een stadsperspectief'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren