De troef van tweeledigheid in DISCUSS: POCER opwaarderen met resultaten uit de bevraging

Hilde Wustenberghs, Davina Fevery, Charles de Schaetzen, Ilse Delcour, Karoline D'Haene, Ludwig Lauwers, Fleur Marchand, Nicole Taragola, Walter Steurbaut, Pieter Spanoghe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftConferentieartikel in een tijdschrift

Filter
Organisatie en deelname aan een congres

Zoekresultaten