De Vlakte van de Raan: naar een integrale benadering van klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling

David Verhoestraete, Jeroen De Waegemaeker, Sally Lierman, Pieter Foré, Bjorn Verhofstede

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  227 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De dreigende zeespiegelstijging zet zowel in de Noordzee als in het Scheldeestuarium diverse fysische processen op gang, gaande van een toenemend tijverschil in de Westerschelde tot extra kusterosie en frequentere (super-) stormen. De Noordzee wordt geclaimd voor diverse ruimtegebruikers zoals visserij, scheepvaart, militaire doelen, zandontginning en windmolens. Mariene ruimtelijke planning – het plannen en zoneren van de activiteiten op zee – en kennisontwikkeling over deze bijzondere vorm van planning wordt daarom gepromoot en gestimuleerd door de Europese Commissie (European commission Maritime Affairs and Fisheries, 2011). Dit ontwerpend onderzoek spitst zich toe op de Vlakte van de Raan. Deze ondiepe zandbank in de monding van de Westerschelde is zeer strategisch gelegen omdat diverse klimaatgerelateerde problemen en socio-economische
  ontwikkelingen zich hier op een relatief beperkte oppervlakte voordoen. De Vlakte van de Raan vormt een casus voor een geintegreerde benadering van klimaatadaptatie. Het deel gaat eerst in op de bijzondere kenmerken en strategische ligging van de Vlakte van de Raan. Daarna integreert het ontwerpend onderzoek verschillende concepten en ruimteclaims in een overkoepelend visie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelKlimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
  EditorsGeorges Allaert, Laurens Bouwer, Renaat De Sutter, Hubert Gulinck, Patrick Meire, Sylvie Van Damme, Pieter Van den Broeck, Veerle Vaneetvelde
  Aantal pagina’s8
  UitgeverijAcademia Press
  Publicatiedatum2012
  Pagina's188-195
  ISBN van geprinte versie978 90 382 2040 6
  ISBN van elektronische versie978 90 382 2040 6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012
  EvenementCcASPAR Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging - Gent, België
  Duur: 17-dec.-201218-dec.-2012
  http://www.ccaspar.ugent.be

  Dit citeren