DEM simulations of the particle flow on a centrifugal fertilizer spreader

P. Van Liedekerke, E. Tijskens, E. Dintwa, F. Rioual, J. Vangeyte, H. Ramon

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'DEM simulations of the particle flow on a centrifugal fertilizer spreader'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen

    Engineering en materiaalwetenschappen