Deposition of spray drift behind border structures

M. De Schampheleire, David Nuyttens, D. Dekeyser, P. Verboven, P. Spanoghe, W. Cornelis, D. Gabriels, W. Steurbaut

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Deposition of spray drift behind border structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie