Design and verification of a model secondary clarifier for activated sludge

K. Grijspeerdt, H. Bogaert, W. Verstraete

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Chemical Technology and Biotechology
Volume67
Pagina's (van-tot)404-412
Aantal pagina’s9
PublicatiestatusGepubliceerd - 1996

Dit citeren