Detection, implications and risk factors for lameness in group-housed gestating sows.

Liesbet Pluym

    Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

    448 Downloads (Pure)
    Oorspronkelijke taalEngels
    PublicatiestatusGepubliceerd - 20-dec-2013

    Dit citeren