Detection of hazelnut in food by PCR

C Platteau, B De Meulenaer, M De Loose, I Taverniers

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    Zoekresultaten