Detection of Pepper chat fruit viroid (PCFVd) by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftAbstract van een congres in een tijdschrift

    Dit citeren