Determinants of risk behaviour: effects of perceived risks and risk attitude on farmer’s adoption of risk management strategies

Frankwin van Winsen, Yann de Mey, Ludwig Lauwers, Steven Van Passel, Mark Vancauteren, Erwin Wauters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Determinants of risk behaviour: effects of perceived risks and risk attitude on farmer’s adoption of risk management strategies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Zaken en Economie