Development and evaluation of an on-demand sustainability tool in Flanders

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Development and evaluation of an on-demand sustainability tool in Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen