Development and Validation of a Quantitative Method for Multiple Allergen Detection in Food Using Concatemer-Based Isotope Dilution Mass Spectrometry

Maxime Gavage, Kaatje Van Vlierberghe, Marc Dieu, Patsy Renard, Thierry Arnould, Marc De Loose, Kris Gevaert, Nathalie Gillard, Christof Van Poucke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Zoekresultaten