Development and validation of a standardized double-blind, placebo-controlled food challenge matrix for raw hazelnuts

Marjolein Vandekerckhove, Bart Van Droogenbroeck, Marc De Loose, Katleen Coudijzer, Marc Coppens, Phillipe Gevaert, Hilde Lapeere

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten