Development of a methodology to select the optimal application technologies in apple crop – EU project OPTIMA-H2020

Emilio Gil, Paula Ortega, B Salas, F Andreu, Lars Torsten Berger, Spyros Fountas, David Nuyttens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Filter
Afgerond

Zoekresultaten