Development of a reference method for ventilation rate measurements in a naturally ventilated test facility

Vertaalde titel van de bijdrage: Ontwikkeling van een referentiemethode voor ventilatiedebietsmetingen in een natuurlijk geventileerde testconstructie

Philippe Van Overbeke

    Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

    Vertaalde titel van de bijdrageOntwikkeling van een referentiemethode voor ventilatiedebietsmetingen in een natuurlijk geventileerde testconstructie
    Oorspronkelijke taalEngels
    PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

    Dit citeren