Development of a risk assessment procedure for pesticide application equipment within the framework of article 8 of the EU Directive 2009/128 and development of specific inspection procedures

M Stas, D Nuyttens, Ingrid Zwertvaegher, G Defays, Johan Declercq, O Mostade, Donald Dekeyser, B Huyghebaert

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Development of a risk assessment procedure for pesticide application equipment within the framework of article 8 of the EU Directive 2009/128 and development of specific inspection procedures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen