Development of a trajectory to support sustainable choices at farm level

Ine Coteur, Fleur Marchand, Lies Debruyne, Floris Dalemans, Ludwig Lauwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Development of a trajectory to support sustainable choices at farm level'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen