Development of EST markers for evaluation of their use in evergreen azalea analysis

Ellen De Keyser, Jan De Riek, Valentina Scariot

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Development of EST markers for evaluation of their use in evergreen azalea analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie