Development of GLM regression models to predict the consumer acceptability of cooked ham based on analytical parameters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Development of GLM regression models to predict the consumer acceptability of cooked ham based on analytical parameters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw & Biologie