Development of supporting techniques for pot azalea (Rhododendron simsii hybrids) breeding focused on plant quality, disease resistance and enlargement of the assortment

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Development of supporting techniques for pot azalea (<em>Rhododendron simsii </em>hybrids) breeding focused on plant quality, disease resistance and enlargement of the assortment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie