Development of two species-specific primer sets to detect the cereal cyst nematodes Heterodera avenae and Heterodera filipjevi.

Fateh Toumi, Lieven Waeyenberge, Nicole Viaene, A. Dababat, J.M. Nicol, Francis Ogbonnaya, Maurice Moens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten