Development, validation and application of an ultra high performance liquid chromatographic-tandem mass spectrometric method for the simultaneous detection and quantification of five different classes of veterinary antibiotics in swine manure

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Chromatography A
Volume1429
Pagina's (van-tot)248-257
ISSN0021-9673
PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

Dit citeren