Deze winter 20 extra boeren die aan agroforestry gaan doen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

In Vlaanderen zijn vandaag een 100-tal landbouwers bewust aan de slag met boslandbouw of agroforestry. Dat is het doelbewust combineren van een klassiek landbouwgewas of het houden van vee met de teelt van bomen en/of struiken op hetzelfde perceel. Het Consortium Agroforestry onder leiding van het ILVO zal deze winter 20 nieuwe boeren begeleiden om aan de slag te gaan met de eeuwenoude agro-ecologische praktijk. Het werkt ook aan een rekenmodule om het potentieel van verschillende agroforestry types en -ontwerpen in te schatten voor de Vlaamse condities.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftVilt vzw
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-dec.-2021

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • agroforestry
  • klimaat
  • biodiversiteit

Dit citeren