Dietary protein content and ventilation rate affects litter quality, pododermatitis and water/feed ratio in broilers

Luc Maertens, Jenny Löffel, Johan Zoons, Filip Barbé, Saskia Leleu

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Dietary protein content and ventilation rate affects litter quality, pododermatitis and water/feed ratio in broilers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie