Differences in susceptibility of winter wheat varieties for Fusarium species under Belgian growing conditions

S Isebaert, R Devreese, P Maene, D Fremaut, Geertrui Vlaemynck, G Haesaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Uittreksel

  Fusarium head blight is an important disease of cereal crops caused by Fusarium species. It causes not only a reduction in yield, but most Fusarium species (F. graminearum. F. culmorum, F. avenaceum. F. poae) produce also a range of toxic metabolites such as deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEA). The evaluation of Fusarium species was followed up under natural infection conditions during the growing seasons 2001--2002 and 2002--2003 in two varietal winter wheat experiments on the experimental farm of the Hogeschool Gent at Bottelare. Disease pressure, DON and ZEA content, different Fusarium species as well as growth and yield parameters were determined. In both years there were significant differences between the varieties concerning the susceptibility to Fusarium and the DON content. ZEA was not found in the kernels. The mean deoxynivalenol (DON) content was in 2002 (1,126 mg/kg) higher than in 2003 (0.879 mg/kg) although the mean disease severity was bigger in 2003 than in 2002 what means that the DON content was not always correlated with the disease severity. The Fusarium species most frequently identified in our two field trials (Bottelare) were F. graminearum and F. culmorum Varietal differences in susceptibility to Fusarium species and DON contamination could be detected.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftCommunications in Agricultural and Applied Biological Sciences
  Volume69
  Exemplaarnummer4
  Pagina's (van-tot)449-56
  Aantal pagina’s8
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Differences in susceptibility of winter wheat varieties for Fusarium species under Belgian growing conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren