Different farming styles behind the homogenous soy production in southern Brazil

Bert Vander Vennet, Sergio Schneider, Joost Dessein

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Different farming styles behind the homogenous soy production in southern Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit

    Sociale wetenschappen