Direct and indirect drift assessment means, Part 1: PDPA laser based droplet characterisation

D Nuyttens, K Baetens, M De Schampheleire, D Dekeyser, B Sonck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Direct and indirect drift assessment means, Part 1: PDPA laser based droplet characterisation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen