Direct and indirect drift assessment means, Part 3: Field drift experiments

D Nuyttens, M De Schampheleire, K Baetens, D Dekeyser, B Sonck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Direct and indirect drift assessment means, Part 3: Field drift experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen