Directed evolution by UV-C treatment of Bacillus cereus spores

Katrien Begyn, Tom Dongmin Kim, Marc Heyndrickx, Chris Michiels, Abram Aertsen, Andreja Rajkovic, Frank Devlieghere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten