Discussiëren over bemesting

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Hoe voorspel je hoeveel werkzame stlkstof uit een bodem vrlJkomt voor de plantengroei? Welke factoren beïnvloeden de N-mineralisatie en in welke mate? Het weer natuurliJk - want bij warm en vochtlg weer komt er heel wat mlnerale stlkstof vri] - maar vooral ook de stabiliteit van de organlsche stof in de bodem.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBoer & Tuinder
  Pagina's (van-tot)14
  ISSN0772-7054
  PublicatiestatusGepubliceerd - 16-mrt.-2012

  Dit citeren