Distribution of entomopathogenic nematodes in Southern Cameroon.

Françoise Ngo Kanga, Lieven Waeyenberge, Stefan Hauser, Maurice Moens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Distribution of entomopathogenic nematodes in Southern Cameroon.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw & Biologie