Diversity of root-lesion nematodes (Pratylenchus spp.) associated with wheat (Triticum aestivum and T. durum) in Morocco.

Fouad Mokrini, Lieven Waeyenberge, Nicole Viaene, Fouad Abbad Andaloussi, Maurice Moens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftNematology
  Volume18
  Pagina's (van-tot)781-801
  Aantal pagina’s21
  ISSN1388-5545
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

  Dit citeren