Does improved soil quality generate higher crop yields?

Tommy D'Hose, Mathias Cougnon, Alex De Vliegher, Nicole Viaene, Wim Cornelis, Erik Van Bockstaele, Dirk Reheul

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

65 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Does improved soil quality generate higher crop yields?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie