Druk op landbouwgronden en –gebouwen: Actuele trends en drijvende krachten

Anna Verhoeve, Eva Kerselaers, Christel Claes

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  321 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Vlaamse platteland verandert ingrijpend, zowel in functie als in beeld. Niet alleen geplande woon-, infrastructuur- en industrieontwikkelingen zorgen voor een daling van de beschikbare ruimte voor landbouw. Ook binnen het agrarisch bestemde gebied duiken steeds meer nieuwe gebruiken en gebruikers op, waaronder wonen, natuur, bos, privétuinen, hobbypaarden en niet-agrarische ondernemingen. De voorbije jaren werden reeds verschillende onderzoeken gedaan naar plattelandsverandering alsook naar de drukfactoren voor professionele landbouw in agrarische gebieden.

  Deze nota “Druk op landbouwgronden en –gebouwen: Actuele trends en drijvende krachten” biedt een antwoord op de onderzoeksvraag : “Welke trends en drijvende krachten kenmerken de veranderende druk op landbouwgronden en -gebouwen? ”.

  De inzichten zijn gebaseerd op literatuurstudie, een brainstorm met sleutelfiguren uit de praktijk en wetenschappelijke expertise uit eerder onderzoek3.
  De nota dient beschouwd te worden als achtergronddocument bij de overige sectorstudies opgemaakt binnen het bestek van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijProvincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO)
  Aantal pagina’s14
  PublicatiestatusGepubliceerd - nov.-2016

  Trefwoorden

  • B390-tuinbouw
  • landbouwgronden
  • landbouwgebouwen
  • trends

  Dit citeren