Drukverschilmeter nuttig instrument bij opvolging luchtwasser

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrage

  Uittreksel

  Het oplopen van de drukval over het waspakket van een luchtwasser (bij eenzelfde ventilatiedebiet) is een indicatie voor het verstopt raken van de wasser. Door tijdig te reinigen kan onnodig energieverbruik voorkomen worden. De drukopbouw over het waspakket kan eenvoudig opgevolgd worden door het plaatsen van een drukverschilmeter.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2012

  Dit citeren