Dry matter intake and weight gain of grazing heifers on tall fescue and perennial ryegrass

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

15 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Dit citeren