Dual indicator set for crop protection sustainability surveys DISCUSS: preconditions for implementation on fruit farms

Vertaalde titel van de bijdrage: Voorwaarden voor implementatie in de praktijk van DISCUSS, de tweeledige indicatorenset voor duurzame gewasbescherming

Hilde Wustenberghs, Ilse Delcour, Tessa De Baets, Charles de Schaetzen, Karoline D'Haene, Ludwig Lauwers, Fleur Marchand, Walter Steurbaut, Pieter Spanoghe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftConferentieartikel in een tijdschrift

Zoekresultaten