Eéncelligen Oesterparasiet - Bonamia ostreae

Leen Vandepitte, Daphnis De Pooter , Ann-Katrien Lescrauwaet, Nancy Fockedey , Jan Mees, Daan Delbare

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  211 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Wereldwijd hebben talrijke plant- en diersoorten met veel succes nieuwe leefgebieden gekoloniseerd. We hebben het hier dan niet over de natuurlijke verspreiding van mariene soorten naar nieuwe leefgebieden , maar over de snelle toename van nieuwe mariene introducties door toedoen van de mens in recente decennia. Niet-inheemse soorten komen ook voor in het mariene milieu, waarbij ze afkomstig zijn van over heel de wereld. En eenmaal een vreemde soort zich hier heeft gevestigd, is er meestal geen weg terug.

  Zonder goede kennis is een doelmatig en aangepast beheer onmogelijk. Dit geldt ook voor de problematiek van niet-inheemse soorten (‘exoten’) en in het bijzonder voor de snelle opmars van exoten in zout- en brakwater ecosystemen. Internationaal wordt de introductie van niet-inheemse soorten al geruime tijd als verontrustend beschouwd en onder de aandacht gebracht.

  Voorliggend boek geeft een overzicht van de tot nu toe bekende en gevestigde niet-inheemse soorten uit het mariene en brakwatermilieu in onze streek en een bundeling van de wetenschappelijk onderbouwde informatieve fiches, die in samenwerking met experten werden uitgewerkt.

  Hoewel we ernaar streven om een zo volledig mogelijke lijst van niet-inheemse soorten voor te stellen, is dit toch niet evident. Een verdere uitbreiding van het areaal niet-inheemse soorten is niet uit te sluiten en deze nieuwkomers zullen nauwgezet opgevolgd worden. Via de Kust Wiki (www.vliz.be/wiki) zal de niet-inheemse soortenlijst actueel gehouden worden, en hierbij zal in de toekomst nog meer aandacht besteed worden aan beleidsinformatie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelNiet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria.
  EditorsLeen Vandepitte , Daphnis De Pooter , Ann-Katrien Lescrauwaet , Nancy Fockedey , Jan Mees
  Aantal pagina’s372
  VolumeVLIZ Special Publication
  Plaats productieOostende
  UitgeverijVlaams Instituut voor de Zee
  Publicatiedatum2012
  Uitgave59
  Pagina's14-20
  ISBN van geprinte versie978-90-817451-9-2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Dit citeren