Early life supplementation of extruded linseed or an essential oil blend increases daily weight gain of Holstein youngstock resulting in earlier insemination, but does not change methane emissions

Sieglinde Debruyne, Nico Peiren, Hannes Cattrysse, Sam De Campeneere, Ellen De Keyser, Karen Goossens, Veerle Fievez, Leen Vandaele

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Zoekresultaten