Ecologische levenscyclusanalyse van de productie van korrelmaïs: analyse van de factoren die variatie veroorzaken

Lieselot Boone, Veerle Van linden, Steven De Meester, Bart Vandecasteele, Hilde Muylle, Isabel Roldán-Ruiz, Thomas Nemecek, Jo Dewulf

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    6 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten